آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: خوشه کسب و کار خرما که با عضویت 73 بنگاه کوچک و متوسط با...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان با بیان این‌که تعدد شهرک‌ها در استان زیاد است، گفت: به دنبال...

در سال گذشته ۶۸ درصد رشد قرارداد، نسبت به سال ۹۵ داشته ایم/ در بحت تعداد قراردادها خوزستان،...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
10
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط