آخرین اخبار

رئیس جمهور با همراهی وزیر نفت و معاون پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: در سال گذشته، 13 واحد تولیدی راکد در شهرک های صنعتی...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: مشکلات  کارخانه الکل سازی فن آوران اروند خرمشهر که...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
10
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061