آخرین اخبار

نخستین و یگانه مرکز آموزش جوار بین کارگاهی شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور ، توسط استاندار خوزستان...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: دو شهرک صنعتی مستقر در شهرستان شوشتر از امکانات و زیرساخت...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت:روند توسعه  خوشه های صنعتی استان بویژه خوشه سازندگان...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
10
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061