دعوت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از مردم شریف استان برای حضور پرشکوه در دوازدهمین دوره...

کلنگ احداث جاده دسترسی به شهرک صنعتی شماره 5 اهواز به طول 6 کیلومتر بر زمین زده شد. به گزارش...

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در برنامه اقتصاد مقاومتی در سال جاری ۲...

بیشتر
88
شهرک های صنعتی
7
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
28
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061