آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از به مناقصه گذاشتن بزرگترین پروژه عمرانی در سطح شهرک‌های...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از برگزاری دوره آموزشی آماده سازی صنایع کوچک و متوسط استان...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: مرکز معاینات  طب کار در مرکز خدمات فناوری و کسب و...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
9
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061