آخرین اخبار

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان از روند مطلوب سرمایه گذاری در سال جاری خبر داد و عنوان کرد:...

شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در بین دستگاه های مرتبط با امور سرمایه گذاری در استان، بعنوان دارندۀ...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: 40 واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
9
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061