اولویت های سرمایه گذاری


اولویت های سرمایه گذاری

- طرحهاي پيشنهادي صنايع جانبي معدني قابل اجرا در خوزستان

1.    فرآوري و تغليظ فسفات معدن كوه سفيد رامهرمز
2.    فرآوري سلستين (سولفات استرانسيم) از معادن مرتبط در رامهرمز
3.    توليد آجر سيليسي معدن چهين شوش
4.    توليد آجر نسوز دولوميتي معدن چناره انديمشك
5.    استحصال نمك از آب دريا
6.    فرآوري و تصفيه نمك معدن (غذائي و طبي) از معادن نمك استان
7.    فرآوري و استحصال منيزيم از تلخابه هاي درياچه هاي نمك در بندر امام

- طرحهاي پيشنهادي صنايع نساجي و چرم قابل اجرا در خوزستان

1.    پارچه هاي صنعتي (پارچه شمعي ، نايلون ، اكسفورد ، انواع پارچه روكش شده )
2.    الياف اكريليك
3.    الياف پلي استر
4.    الياف ويسكوز ريون
5.    پارچه رومبلي و صندلي خودرو (تار و پودي و ژاكارد)

طرحهاي جانبي توسعه نيشكر و صنايع جانبي كود كمپوست از باگاس نئوپان از باگاس فيبرmdf &hdfاز باگاس توليد فورفورال از باگاس توليد خمير مايه از ملا

طرحهاي پيشنهادي صنايع جانبي معدني قابل اجرا در خوزستان

طرحهاي پيشنهادي صنايع جانبي معدني قابل اجرا در خوزستان

نئوپان از باگاس

كود كمپوست از باگاس