اندیمشک 2


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: اندیمشک 2 
وسعت: 513 هکتار 
آدرسکیلومتر 10 محور اندیمشک - اهواز 
مسئول شهرک: مهدی مختاری
تعداد قراردادهای منعقده : 68
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 11

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز147 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اندیمشک6 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز147 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی318 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- شهر ترانزيتي 
2- نزديكي به سد كرخه 
3- نزديكي به سد دز 
4- نزديكي به شهرهاي دزفول و شوشتر و استفاده از مزاياي آنها 
5- وجود خط راه آهن 
6- نزديكي به فرودگاه دزفول