بهبهان

شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: بهبهان 
وسعت: 105 هکتار 
آدرس: کیلومتر 9 محور بهبهان – گچساران 
مسئول شهرک: شهرام نیک احوال 
تعداد قراردادهای منعقده : 87 
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 47

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 223 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه ماهشهر: 80 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 223 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر امام خمینی: 180 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر : 270 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- در مسير جاده اصلي اهواز – شيراز 
2- امكانات و تأسيسات نفت و گاز 
3- كارخانه سيمان 
4- وجود رودخانه مارون و ايجاد سد بر روي آن 
5- فعاليتهاي كشاورزي خدماتي و صنعتي 
6- پوشش كامل سرانه بهبود عبور و مرور شهري 
7- پوشش كامل جمعيت از آب آشاميدني 
8- طرح جامع و تفضيلي مصوب 
9- وجود زمينه قوي توسعه دامداري و صنايع داخلي 
10- دانشگاه پيام نور 
11- دانشگاه آزاد اسلامي