اخبار شهرک

08 تیر 1395 - 14:15

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت: بانوانی که در شهرک ها و خارج شهرک ها مشغول به کار هستند زیر چتر حمایتی خوشه ها  

...