بندر ماهشهر


شناسنامه شهرک: 

نام شهرکبندر ماهشهر 
وسعت: 500 هکتار 
آدرس : کیلومتر 4 محور بندر ماهشهر - هندیجان 
مسئول شهرک: فرامرز پاپی زاده 
تعداد قراردادهای منعقده: 149
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده: 62

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز155 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه بندر ماهشهر: 5 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 155 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر امام خمینی: 29 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 116 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- وجود بندر و تأسيسات بندري و كشتيراني و گمركات 
2- صنايع پتروشيمي 
3- صيد و صيادي 
4- در مسير جاده اصلي از طريق راه هاي آسفالته و راه آهن سراسري 
5- فعاليتهاي صنعتي، خدمات و كشاورزي 
6- داشتن طرح جامع و تفضيلي مصوب 
7- داشتن سيستم شبكه فاضلاب 
8- دانشگاه آزاد اسلامي 
9- دانشگاه پيام نور 
10- نزديكي به شهرستان هندیجان و بندر هنديجان