فرایند تغییر نوع فعالیت

زمان تقریبی تکمیل کار: 
در صورت تکمیل مدارک یک روز کاری

فرآیند تغییر نوع فعالیت

معرفی خدمت

عنوان: فرایندتغییر نوع فعالیت

هدف: تغییر نوع فعالیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

دامنه عملکرد: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، متقاضی تغییر نوع فعالیت

 

تعریف:

تغییر نوع فعالیت : تغییر نوع فعالیت متقاضی از یک نوع صنعت  به یک  نوع  صنعت دیگر که ممکن است این تغیرات همگن و یا غیر همگن باشد .

مدت زمان انجام کار: درصورت موافقت  واحد محیط زیست وارائه جواز تاسیس جدید و تکمیل پرونده توسط متقاضی یکروزه انجام میگردد.

 

مدارک لازم:

 • فرم درخواست کتبی جهت تغییر نوع فعالیت (متقاضی یا وکیل قانونی (وکالتنامه پیوست گردد) طرف قرارداد شرکت میبایست درخواست کننده باشد)
 • ارائه جواز تاسیس  جدید
 • تسویه حساب مالی (مراجعه حضوری) این آیتم قابلیت توسعه و اتصال به سایت دیگری درآینده داشته باشد.
  - تسویه حساب با شرکت (قراردادهای قبل از تاریخ  1391/10/01 می بایست هزینه حق امتیاز انشعابات و حق شارژ و اسناد واخواستی را پرداخت نمایند.) (قراردادهای بعد از تاریخ فوق هزینه حق امتیاز انشعابات را پرداخت نموده اند.)
 • واریز مبلغ 5 میلیون ریال طبق دستورالعمل سال 1395
 • ارائه  اصل دفترچه قرارداد توسط متقاضی جهت ثبت تغییرات

 

 

مراحل و شرح اقدامات:

 • اخذ استعلام از واحد محیط زیست
 • اخذ استعلام از بانک تسهیلات دهنده
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه تغییر نوع فعالیت
 • ثبت جواز تاسیس جدید در سیستم امور متقاضیان
 • درج جواز تاسیس و تغییر نوع فعالیت در قرارداد

 

تحویل اسناد جهت تکمیل فرآیند:

 • جواز تاسیس/بهره برداری

 

دریافت اسناد جهت تکمیل فرآیند: 

 • درخواست تغییر نوع فعالیت


متقاضی محترم ، جهت دریافت فایل درخواست خدمات از قسمت فایل های ضمیمه فرم ها را دانلود نمایید.

بدیهی است شما می توانید از ۲ طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید :

 • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
 • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری