مجوز احداث ساختمان

زمان تقریبی تکمیل کار: 
دو روز کاری
  • مراحل صدور مجوز احداث ساختمان

1- ارائه در خواست کتبي صدور مجوز احداث ساختمان توسط متقاضي و ارائه جواز تاسيس معتبر به معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی 

2- ثبت در دبیرخانه و ارجاع به مسئول صدور پروانه ساختمان 

3- اخذ لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه ساختمان به انضمام خلاصه ای از ضوابط طراحی

4- تهیه نقشه های طراحی شده مطابق ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

5- ارائه نقشه های تهیه شده به مسئول صدور پروانه به صورت حضوری توسط مهندس طراح یا ناظر جهت رفع نواقص ضمن ارائه معرفی نامه کتبی مهندس ناظر

6- دریافت استعلام صلاحیت مهندس ناظر واستعلام تاییدیه نقشه های بررسی شده از شرکت شهرکهای صنعتی 

7- ارائه نقشه ها ونامه استعلام به سازمان نظام مهندسی وگرفتن تاییدیه نقشه ها و تایید یه مهندس ناظر(2 نامه مجزا)

8- مراجعه به واحد مالی جهت تسویه حساب اقساط سررسید گذشتهوارائه گواهی عدم بدهی به معاونت برنامه ریزی

9- تکمیل مدارک به شرح چک لیست دریافتی از واحد کپی وارائه نقشه ها ، تاییدیه ها،تعهد نامه های سه گانه (تعهد ساخت وساز ، تعهد نظارت، تعهد زیست محیطی) وسایر مدارک چک لیست مذکور به مسئول صدور پروانه ساختمان جهت بررسی نهایی وصدور مجوز احداث ساختمان

 


متقاضی محترم ، جهت دریافت فایل درخواست خدمات از قسمت فایل های ضمیمه فرم ها را دانلود نمایید.

بدیهی است شما می توانید از ۲ طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید :

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری