ارائه تسهيلات (كمك هاي وجوه اداره شده)


 

عنوان خدمت

   صدور مجوز ارائه تسهيلات در قالب كمك هاي وجوه اداره شده به صنايع كوچك و متوسط

 

 فرآیند و مراحل انجام خدمت :

 • پذیرش درخواست اولیه متقاضی
 • بررسی در كميته ارزيابي
 • تصویب در كميته و ارجاع به بانك عامل
 • تصويب و قرارداد در بانك- اخذ تاييديه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در صورت نياز
 • نظارت بر اثر بخشي طرح
 • آدرس محل خدمت :

                معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

کارشناسان صنایع کوچک  تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 213

 • روش ارائه خدمت :

               حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • صورت‌هاي مالي
 • مطالعات امكانسنجي
 • تكميل پرسشنامه
 • ارائه تضامين
 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

             30  روز ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

                         در مدت سی روز انجام كار مي بايد حدود 4 مرتبه مراجعه نمايد.

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

           مبلغ: رایگان