شناسايي و حمايت از خوشه هاي كسب و كار


زمان تقریبی تکمیل کار: 
3 سال

 

عنوان خدمت

     شناسايي، راهبري و حمايت از توسعه خوشه هاي كسب و كار

 

 فرآیند و مراحل انجام خدمت :

 • شناسايي و اولويت بندي خوشه هاي كسب و كار استان
 • امكان سنجي توسعه خوشه در اولويت استان
 • انجام مطالعات شناختي خوشه
 • پياده سازي پروژه توسعه خوشه و انجام برنامه هاي عمل توسعه اي
 • آدرس محل خدمت :

                معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

کارشناسان صنایع کوچک  تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 212

 • روش ارائه خدمت :

               حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • انجام مطالعات، درخواست رسمي شركت استاني، ‌ارائه مجوز از دستگاه مادر،‌

 

 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

             3  سال ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

                        

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

           مبلغ:   رایگان