تغییر نام


زمان تقریبی تکمیل کار: 
7 روز ( در صورت تكميل مدارك )

صدور مجوز تغييرنام قرارداد درشهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادی

 

 • فرآیند و مراحل انجام خدمت :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • آدرس محل خدمت :

معاونت برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

امور متقاضیان تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 194

 • روش ارائه خدمت :

حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • نامه درخواست خدمات
 • فرم اعلام بدهی
 • موافقت بانک عامل و موافقت از سازمان صنعت معدن و تجارت
 • مفاصا حساب دارایی و بیمه
 • اقرارنامه ثبتی
 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

7 روز ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

در مدت یک هفته انجام كار مي بايد حدود 5 مرتبه مراجعه نمايد.

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ: براساس تعرفه سالانه دستورالعمل بهره برداري از زمين، اعياني و تاسسيات شهركها و نواحي

شماره حساب (های) بانکی :حساب  تمركز وجوه درآمد شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

شماره حساب: 4001104404019060

شماره شبا:IR300100004001104404019066