تجميع قرارداد


زمان تقریبی تکمیل کار: 
5 روز ( در صورت تكميل مدارك )

صدور مجوز تجميع قرارداد در شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

 

 • فرآیند و مراحل انجام خدمت :
 • ارائه درخواست توسط متقاضي
 • بررسي وضعيت درخواست متقاضي توسط: معاونت عمران ومحيط زيست، مديريت حقوقي، مديريت مالي
 • استعلام از ارگان يا صادركننده مجوز
 • دريافت تاييديه مجوز تجميع از ارگان يا سازمان صادركننده
 • ارائه موافقت كتبي تجميع توسط واحد برنامه ريزي
 • پرداخت هزينه
 • تغيير در دفترچه قرارداد

 

 • آدرس محل خدمت :

معاونت برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

امور متقاضیان تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 192 و 193

 • روش ارائه خدمت :

حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • ارائه فرم درخواست
 • مدارک احراز هویت
 • دفترچه قرارداد
 • موافقت نامه ارگان يا صادر كننده مجوز بابت تجميع
 • ارائه تاييديه واحد فني ، مالي و حقوقي

 

 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

5 روز ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

در مدت پنج روز انجام كار مي بايد حدود 3 مرتبه مراجعه نمايد.

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ: براساس تعرفه سالانه دستورالعمل بهره برداري از زمين، اعياني وتاسسيات شهركها و نواحي

شماره حساب (های) بانکی :حساب  تمركز وجوه درآمد شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

شماره حساب: 4001104404019060

شماره شبا:IR300100004001104404019066