صدور دفترچه قرارداد المثنی


زمان تقریبی تکمیل کار: 
45 روز ( در صورت تكميل مدارك )

صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

 

 • فرآیند و مراحل انجام خدمت :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • آدرس محل خدمت :

               معاونت برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

            امور متقاضیان تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 194

 • روش ارائه خدمت :

               حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • ارائه درخواست متقاضی
 • ارائه گواهی امضاء
 • ارائه تعهد محضری

 

 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

               45 روز ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

                         در مدت چهل و پنج روز انجام كار مي بايد حدود 5 مرتبه مراجعه نمايد.

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

           مبلغ: بر اساس تعرفه سالانه دستورالعمل بهره برداري از زمين، اعياني و تاسسيات شهرك ها و نواحي

          شماره حساب (های) بانکی : حساب  تمركز وجوه درآمد شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

                                              شماره حساب: 4001104404019060

                                               شماره شبا: IR300100004001104404019066