تمديد مجوز احداث بنا


زمان تقریبی تکمیل کار: 
14 روز ( در صورت تكميل مدارك )

تمديد مجوز احداث بنا در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

 فرآیند و مراحل انجام خدمت :

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • آدرس محل خدمت :

               معاونت فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مدیریت فنی و قراردادها تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 160

 • روش ارائه خدمت :

               حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • تكميل فرم  تقاضاي صدور مجوز احداث ساختماني
 • گزارش پيشرفت فيزيكي
 • جواز تأسيس از اداره صنايع و معادن
 • مفاصا حساب دفتر شهرك
 • ارايه نقشه هاي تاييد شده معماري و سازه
 • تكميل نمودن فرمهاي تعهد ناظر و مالك
 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

               14 روز ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

                         در مدت چهارده روز انجام كار مي بايد حدود 4 مرتبه مراجعه نمايد.

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

           مبلغ: رایگان