صدور گواهي ساخت و ساز


زمان تقریبی تکمیل کار: 
7 روز ( در صورت تكميل مدارك )

صدور گواهي ساخت و ساز  در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

 فرآیند و مراحل انجام خدمت :

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • آدرس محل خدمت :

               معاونت فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 • شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مدیریت فنی و قراردادها تماس با شماره تلفن 5-34443003 داخلی 160

 • روش ارائه خدمت :

               حضوری

 • مدارک و فرم های مورد نیاز :
 • تكميل فرم  تقاضاي گواهي ساخت و ساز
 • گزارش پيشرفت فيزيكي
 • ارايه فرم گزارش مرحله اي نظارت توسط ناظر واحد صنعتي
 • متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

              7 روز ( در صورت تكميل مدارك )

 • تعداد بار مراجعه حضوری

                         در مدت هفت روز انجام كار مي بايد حدود 3 مرتبه مراجعه نمايد.

 • هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

           مبلغ: رایگان