ارزش صادرات خوشه کسب و کار خرمای خوزستان 640 میلیارد ریال است

تاریخ انتشار: 
13 شهریور 1396 - 13:00
آمار بازدید: 309

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ارزش صادرات خوشه کسب و کار خرمای استان را 640 میلیارد ریال و میزان اشتغال ایجاد شده توسط این خوشه را تاکنون، 40 هزار نفر اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، اخلاق محمدیان تعداد واحدهای عضو در خوشه فوق الذکر را 73 واحد و حجم تولید را 200 هزار تن برشمرد و اظهار کرد: خوشه مذکور رتبه نخست صادرات خرما در کشور را دارد و 50 درصد از سهم صادرات کشور به خرمای خوزستان اختصاص دارد.

وی افزود: محصولات این خوشه شامل خرمای بسته بندی شده هسته دار، خرمای بسته بندی شده بدون هسته و خرمای قیچی شده می باشد و صادرات این محصولات به کشورهای  امارات ،قزاقستان ، آفریقای جنوبی ، روسیه ، استرالیا ،ترکیه ، تاجیکستان ،چک ، لهستان ، سنگاپور ، رومانی و کانادا صورت می گیرد.

محمدیان با تشریح ارقام مختلف خرمای تولید شده توسط خوشه کسب و کار خرمای خوزستان عنوان کرد: ارقام مختلف خرما مانند استعمران ، برحی ، بریم ، کبکاب ، زاهدی ، گنتار و  دیری توسط این خوشه تولید می شوند که خرمای استعمران به لحاظ ارزش غذایی و صنعتی شهرتی بین المللی دارد.