برگزاری 24 نمایشگاه معرفی دستاوردهای صنعتگران استان توسط شرکت شهرک های صنعتی خوزستان


تاریخ انتشار: 
21 فروردین 1397 - 14:15
آمار بازدید: 155

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت: 24 نمایشگاه داخلی و خارجی بمنظور معرفی و شناساندن دستاوردهای تولید کنندگان و صنعتگران استان در سال 96 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، " اخلاق محمدیان " اظهار کرد: 18 نمایشگاه داخلی و 6 نمایشگاه خارجی با شرکت 345 واحد صنعتی، تولیدی، خدمات فنی و مهندسی برگزار شد و در این نمایشگاه ها صنعتگران آخرین دستاوردهای خود را رونمایی کردند.

وی افزود: توانمندسازی واحدهای صنعتی از جمله حمایت های نرم افزاری است که توسط شرکت شهرک های صنعتی استانی در قالب برگزاری دوره های آموزشی، تورهای صنعتی و نمایشگاه های داخلی و خارجی صورت می گیرد و در این میان نمایشگاه های صنعتی به دلیل ایجاد بازارهای فروش جدید، ارتباط بدون واسطه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان نقش بسیار مهمی دارند.

محمدیان بیان کرد: افزایش ظرفیت و تولید واحدهای شرکت کننده، آشنایی با واحدهای همکار و فراهم شدن فرصت برای تقویت بقای خود نیز از دیگر مزایای برگزاری نمایشگاه است.