پرداخت تسهیلات رونق تولید به 53 واحد تولیدی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان


تاریخ انتشار: 
21 فروردین 1397 - 14:30
آمار بازدید: 256

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و نوسازی و بهسازی به میزان  123 میلیارد تومان به 53 واحد تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان از محل اعتبارات طرح رونق تولید در سال 96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، " اخلاق محمدیان " اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 96 در مجموع پرداخت تسهیلات به 218 واحد صنعتی را تصویب کردند که از این تعداد 159 واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان مستقر هستند که تا پایان سال 96 به 53 واحد از آنها این تسهیلات پرداخت شد.

محمدیان ادامه داد: 43 واحد تسهیلات سرمایه در گردش، 8 واحد تسهیلات سرمایه ثابت و 2 واحد تسهیلات نوسازی و بهسازی را دریافت کردند تا بدین ترتیب شاهد افزایش ظرفیت تولید، به روز رسانی تکنولوژی، ارتقای سطح کیفی و رقابت پذیری واحدهای مذکور باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان تصریح کرد: اشتغال ایجاد شده  بواسطه  پرداخت 123 میلیارد تومان تسهیلات از محل طرح رونق تولید ، 1744 نفر بوده است .